Červen 2013

18.6.  Šikovná tlapka - Lov bizonů ke Dni otců

Přijďte na rodinné odpoledne od 16 hodin do Houslí, tatínkové vítáni, společně oslavíme Den otců, ulovíme a opečeme bizona! Soutěže, stopování a překvapení nakonec - ukázka a zkouška lukostřelby. Občerstvení zajištěno, plánovaný konec v 19 hodin.