Jak se žije ... v Lysolajích

Napište nám svůj názor na téma projektu


"Žijeme tu spolu v Lysolajích"

projekt Mluvme spolu

Najděte si nové přátele

Povídejte si

Přidejte se k nám

Cíle a záměry projektu:

Cíle MC Liška o.s. - pořádání zájmových a vzdělávacích aktivit pro rodiny s dětmi,  podpora rozvoje komunitního života v městské části Praha Lysolaje pořádáním kulturních, vzdělávacích a obecně prospěšných akcí pro všechny věkové skupiny, podpora rodinných a sousedských vztahů a posilování rodičovských kompetencí, setkávání lidí různých zájmů  při veřejných akcích, zlepšování podmínek pro volný čas dětí i dospělých a šíření dobré nálady mezi lidmi v místě, kde spolu žijeme.

Co chcete svou činností změnit?

Problém v obci představuje uzavřenost lidí, nesdílení, omezená komunikace mezi starousedlíky a novousedlíky a pomalé navazování spolupráce mezi jednotlivými spolky v obci. Nově příchozí obyvatelé hledají nesnadno aktivity, do kterých by se mohli zapojit. Informovanost o akcích je malá, lidé jsou zvyklí spíše pobývat doma na svých zahrádkách či u televizí/počítačů a nepovídají si spolu. V Lysolajích chybí komunitní centrum, veřejný prostor, kde by se lidé mohli potkávat. Před třemi lety vznikla Liška  a přesvědčila rodiny s dětmi, že setkávat se a dělat společné věci je dobrý nápad. Nastal čas posunout myšlenku setkávání v komunitě dál a nabídnout myšlenku vzniku komunitního centra v Lysolajích.

Naše aktivity v projektu „Žijeme tu spolu“ povzbudí další místní lidi, aby sdíleli zážitky, myšlenky, společné zájmy a přiblíží tak myšlenku komunitního centra lidem v obci. Přesvědčíme zastupitele obce o potřebě obyvatel mít v obci veřejný prostor.

Cílem projektu je budování komunity nadšenců a lidí, kteří nám drží palce, komunikace a spolupráce při veřejných akcích, pospolitost a dobrá zábava. 

Projekt nekončí, změna nastává

Změna nastane ve vztazích mezi místními lidmi, spolky a sdruženími.  Budou více spolupracovat mezi sebou a pomáhat si při akcích pro veřejnost. Lidé se budou více zajímat o místo, kde žijí, budou se zdravit, usmívat se na sebe, pomáhat si, zajímat se o druhé. Přednášky pomohou lidem v obci získat cenné informace, při setkáních budou spolu diskutovat a seznamovat se. Cítíme velkou podporu ze strany rodičů s dětmi a obce. Společně dokážeme změnit náladu a komunikaci mezi lidmi a spolky v obci.

Koho chcete do projektu zapojit?

Zapojíme rodiny s dětmi různého věku, místní i nově příchozí, rodiny, které zde nemají prarodiče, cizince s dětmi, kteří zde žijí a nemají se s kým setkávat. Navážeme bližší spolupráci s místními seniory – Klub aktivních seniorů KLAS. Zkusíme s nimi vytipovat seniory, kteří žijí osamoceni. S místními hasiči se setkáváme v rámci obecních akcí, ale doposud jsme s nimi nenavázali bližší  spolupráci.  V obci existují další spolky, chtěli bychom s nimi také navázat osobní kontakty, zvát je na akce.

Proč to děláme? Baví nás to!

Liška Lysolaje - Jsme parta malých i velkých nadšenců z Lysolají, kteří mají nutkavou potřebu se sdružovat a společně bavit všemožnými způsoby. Vážně i nevážně budujeme vztahy jeden k druhému, třetímu, čtvrtému..., protože tady spolu žijeme a hodláme žít i dál. Sdružení vzniklo v roce 2011 díky  3 aktivním rodičům s 8 dětmi. Od počátku funguje na principu dobrovolnictví a vzájemné výpomoci. Za tři roky jsme vybudovali společný prostor k setkávání pro rodiče s dětmi.

Podrobný popis aktivit Lišky Lysolaje

1. „Jak se žije ... v Lysolajích“

Povídání a navrhování společných aktivit na Vypečených akcích, práce na připravovaných akcích.

2. Jednorázové akce pro širokou veřejnost „Žijeme tu spolu“

MC Liška připravuje nebo se účastní 6x do roka jednorázových akcí pro širokou veřejnost v Lysolajích. 

a. SLAVNOST KVĚTŮ – tradiční květnová slavnost

Probíhá 2. sobotu v květnu v přírodní památce Housle v Lysolajích. Jde o největší setkání lysolajské komunity v roce. Program a chod slavnosti mají na starosti dobrovolníci i zastupitelé obce, všechny místní spolky a jednotlivci pomáhají při stavbě, organizaci a průběhu akce. Součástí slavnosti jsou úžasná představení žáků základní a mateřské školy, řemeslné a výtvarné dílny,  hasičská střelnice, skákací hrad, skluzavka, facepaiting, zvířátkové překvapení, divadélko pro děti, tombola a Mateřské centrum Liška zajistí výtvarnou dílnu. Večer pokračuje koncertem pozvaných hudebních seskupení jako například ABBA STARS revival, Docenti nebo YO YO BAND.

b. Dětský den – konec května začátek června (sobota odpoledne)

Pravidelná akce pro děti k oslavě Dne dětí, na které spolupracují obec, Mateřské centrum Liška o.s., hasiči a studenti ČZU – Asociace studentů ČZU. Dobrovolníci připravují soutěže pro děti, občerstvení, odměny. Součástí akce je také oslava narozenin Lišky. 

c. Den otců v Houslích

Červnové rodinné odpoledne na originální téma (Lysolajská steeplechase, Lysolajská ralley, Lov bizonů, Keltské hry). Otcové jsou velmi vítáni, součástí akce je atraktivní tvořivá dílna, preferujeme činnosti, při kterých dominují tatínci. Akce končí opékáním vuřtů a povídáním u ohně. 

d. Lysolajské babí léto

Podzimní setkání zahrádkářů, chovatelů a hráčů petangu, druhá největší akce obce pro veřejnost. MC Liška iniciovala ve spolupráci s obcí vznik nové tradice podzimního setkávání na petangovém hřišti v Lysolajích. Tři dobrovolníci z Lišky zajišťují soutěže pro děti a malování na obličej. Hasiči tradičně vozí děti ve člunu přes nádrž, ukazují vybavení vozu, děti mohou zkusit hasit hadicí, chodit po laně. Oba spolky zajišťují aktivity dobrovolnicky. 

e. Podzimní tvořivá dílna „Černá hodinka“ s divadlem pro rodiče s dětmi

Největší akce pro veřejnost, kterou samostatně pořádá Liška. Je to odpolední výtvarná dílna na dušičkové téma – cílem je vyrobit si světýlko (lampión, dýni, malovanou skleničku a pod) a donést světlo do temného parku Kaménka, který se nachází nedaleko školy. V rámci akce probíhá také divadelní představení pro rodiče s dětmi, na akci zveme zástupce obce a širokou veřejnost.

f. Vypečený Advent/ Brambory/ Masopust/ Květy

Večerní setkání pro rodiče bez dětí, které pomáhá udržovat přátelské vztahy mezi dobrovolníky a slouží jako spontánní teambuildingová aktivita. Součástí je tvořivá dílna (šití, výroba dárečků z vlny, látky, perníčky  pro obecní Vítání občánků, příprav společenských akcí pro veřejnost).

3. „Liščí univerzita“ cyklus 8 workshopů pro širokou veřejnost.

V obci Lysolaje není žádná vzdělávací možnost pro veřejnost. Liška v této oblasti nabízí dospělým jednotlivé intenzivní semináře nebo vzdělávací přednášky na různá témata. Pod názvem „Liščí univerzita“ si můžete představit odpolední nebo večerní vzdělávání v rodičovských kompetencích, pohled na problematické části výchovy dětí, setkání s odborníky z různých oborů. Uspořádali jsme také přednášky o zdravém životním stylu, pozvali jsme do Lišky logopedického odborníka. Rádi bychom rozšířili nabídku přednášek, protože máme ohlasy, že to veřejnost zajímá. 

a. Jak zpátky do práce (zajišťuje dobrovolnicky člen Lišky)

b. Jak se efektivně učit s dětmi (Scio)

c. Rodičovské kompetence (psycholog)

d. Zdraví není náhoda (lékař)

e. Mám doma předškoláka (zajišťuje dobrovolnicky člen Lišky)

f. Mluvíme spolu? (komunitní setkání s odborníkem na komunikaci)

g. Jak se učit pro dospělé (Scio)

h. Jak rozvíjet u dětí emoční inteligenci (Scio)