Liška pomáhá

Liščí dílna v Berouně

Připravili jsme výtvarnou dílnu pro Domov pro seniory v Berouně. Oblíbená liščí tiskátka zaujala také místní klienty, kteří nadšeně tiskli několik verzí prostírek. Přítomnost dětí oživila dopoledne, zvědavé otázky dětí pomáhaly seniorům komunikovat, děti natíraly razítka válečkem a podávaly razítka.  Bylo to příjemné dopoledne. 

Pomáhejte s námi dětem vidět své rodiče!

Podporujeme Ranou péči EDA Nezisková organizace Raná péče EDA o.p.s Tato organizace poskytuje odborné služby, podporu a pomoc rodinám, ve kterých vyrůstá dítě se zrakovým či jiným postižením nebo ohrožením vývoje v raném věku. Staví na vlastních silách a schopnostech každého člena rodiny. Snaží se umožnit rodičům nebo zákonným zástupcům vychovávat dítě v jeho přirozeném prostředí a podpořit vývoj dítěte tak, aby dokázalo plně využít všechny své možnosti, schopnosti a nadání.   Více informací najdete na webu Rané péče Praha o.p.s. Přečtete si Příběhy z rodin Podívejte se, co potřebují děti se zrakovým a kombinovaným postižením