Pomáhejte s námi dětem vidět své rodiče!

Podporujeme Ranou péči EDA

Nezisková organizace Raná péče EDA o.p.s

Tato organizace poskytuje odborné služby, podporu a pomoc rodinám, ve kterých vyrůstá dítě se zrakovým či jiným postižením nebo ohrožením vývoje v raném věku. Staví na vlastních silách a schopnostech každého člena rodiny. Snaží se umožnit rodičům nebo zákonným zástupcům vychovávat dítě v jeho přirozeném prostředí a podpořit vývoj dítěte tak, aby dokázalo plně využít všechny své možnosti, schopnosti a nadání.

 
Více informací najdete na webu Rané péče Praha o.p.s.
Přečtete si Příběhy z rodin