Cíle a zaměření Spolku Liška Lysolaje

  • organizuje společenské, sportovní, kulturní a vzdělávací programy pro děti školního i předškolního věku, pravidelné aktivity pro rodiny s dětmi, program pro mládež a dospělé

  • zřizuje svépomocné skupiny k prevenci patologických jevů v rodině a ve společnosti

  • vytváří prostor pro mezigenerační setkávání obyvatel

  • pořádá sportovní, kulturní a charitativní akce pro širokou veřejnost

  • podílí se na obnově tradic v obci

  • spolupracuje s dalšími organizacemi v komunitě

  • ve spolupráci s městskou částí se podílí na plánu komunitního rozvoje
  • svou činností podporuje vznik lysolajského komunitního centra

  • svou činností pomáhá propagovat myšlenku  trvale udržitelného rozvoje s respektem k  místnímu přírodnímu prostředí

Kontaktní osoby

Aška Poreba

Aška připravovala výtvarné pondělky a zpívánky pro rodiče s dětmi.  Kontakt: Joanna Poreba poreba.joanna@yahoo.com

Petra Zajícová

Petra pomáhá v Lišce jako dobrovolník při našich akcích pro děti a dospělé. Vedla také v letech 2015 - 2016 liščí pondělky. Patří k ní malá Nikolka a Dantík.  

Jitka Žaludová

Jitka má Štěpánka a Jáchyma a je naší účetní.

Andrea Žitková

Andrejka a malá Adélka mají hlavu plnou nápadů a proto se na ně vždy těšíme. Andrejka Lišce pomáhá s organizací jednorázových akcí a některými výtvarnými projekty. Zároveň vede kroužek Cvičení s Liškou ve školce.

Milena Burešová

Milena má dvě děti, Karlu a Honzíka, stará se o liščí peníze a bravurně zvládá naše papírování. Úspěšně se za nás bije na komerčních kolbištích. Navíc má zručného muže, který to umí se dřevem.    buresovam@centrum.cz 

Marcela Blažková

Marcela má tři děti, Tomáše, Marka a Alenku, ráda sportuje a hraje si, stará se o náš web a facebook. marcela@ panoch.net 

Jana Zháňalová

Jana má tři děti Péťu, Aninku a Timyho a je naší výtvarnicí, navrhuje loga, tabule, plakáty, kreslí kulisy a ráda si hraje. Je bezednou studnicí optimismu a nadšení. jana.zhanalova@seznam.cz