Jak to všechno začalo?

Rozhovorem o Hodinových matkách při mazání svačin. Naše ratolesti byly na školním výletě 3. třídy a my s Janou a dalšími maminkami mazaly a mazaly. Pak jsme měly nápad na podnikání, mazat svačiny do škol. Pak jsme časem přešly na další hovory a postupně jsme přemýšlely, co budeme dělat, až nám ty naše nejmladší děti odrostou. Obě máme tři děti, nejsme zvyklé být zaměstnanci, živíme se prací z domova.

Projekt Spiralis - Vezmi život do vlastních rukou

Mezitím jsem začala v říjnu studovat v projektu Spiralis o.s. Vezmi život do vlastních rukou, který byl určený pro vzdělávání rodičů na mateřské dovolené, aby začali pracovat jako fundraiseři pro neziskovky. Kvůli závěrečné práci jsem oslovila ředitele lysolajské základní školy a nabídla mu spolupráci na strategii získání finančních prostředků pro školu. Setkala jsem se s ním na zahradní slavnosti, k mému překvapení souhlasil se schůzkou a tím začal můj půlroční kolotoč. Během psaní závěrečné práce mě napadlo do mé práce zahrnout i založení mateřského centra. Mezi mnou a Janou proběhla nějaká mailová korespondence a pustily jsme se do toho.

Přípravy založení MC

Všechny přípravy začaly v prosinci a lednu, v únoru se nám podařilo domluvit s panem starostou sál hasičárny, kde můžeme začít, připravujeme program a plán co budeme dělat i nějaký výhled do budoucnosti, pokud se vše bude dařit.

Poděkování

Chtěla bych poděkovat Janě za její tah na branku, její houževnatost a úžasné výtvarné nápady při navrhování našeho loga. Zejména mě těší její humor, který je mi blízký a odvaha pouštět se do nových věcí. Doufám, že se naše myšlenka ujme a najdeme další fajn lidi, kteří budou s námi rozvíjet náš lysolajský život.

Chtěla bych také poděkovat lidem ze Spiralis o.s., zejména paní Bergerové, která se mnou  neúnavně konzultovala moje nápady, Ireně Swieczicki za neotřelé nápady pro naše centrum a Jolaně Turnerové, za to že nám fandí. Bez kurzu Vezmi život do vlastních rukou by mě založení mateřského centra v Lysolajích nenapadlo. Největší dík patří holkám, které se mnou studovaly, daly mi spoustu nápadů, pomohly mi utřídit si myšlenky, bavilo mě s nimi být u vzniku jejich projektů.

Podpořili nás

Poskytnutí dotace pro MC Liška o.s. také v roce 2014

02.04.2014 18:13
Děkujeme zastupitelstvu městské části Praha Lysolaje za schválení finanční dotace ve výši 30.000,-Kč v roce 2014. Jsme moc rádi, že můžeme s pomocí dotace zajišťovat program pro rodiny s dětmi. V roce 2013 jsme rozšířili naše aktivity o odpolední výtvarné dílny a kroužek cvičení s Liškou pro...

Finanční dar

15.01.2014 23:00
Děkujeme cestovní agentuře LAST.CZ za poskytnutí finančního daru ve výši 2.000,-Kč.
<< 2 | 3 | 4 | 5 | 6 >>