Strom

Z černé země ven

roste rovný kmen,

roste rovný kmen,

roste z hlíny k nebi vzhůru,

má krabatou, drsnou kůru,

košatí se do azuru, 

plody obalen.

 

Z černé země ven

roste rovný kmen,

roste rovný kmen,

když je vítr, tak se třese,

když je ticho, nepohne se,

modrou klenbu nebe nese,

plody obalen.