Slavnost květů 2013

17.05.2013 14:00

Jako zázrakem se v letošním deštivém jarním maratónu našlo jedno slunné odpoledne pro naši Slavnost květů. Zaplať pánbůh, protože kdyby tolik úsilí všech dobrovolníků věnovaného přípravě přišlo vniveč, byla by to věčná škoda. Slavnost květů je naše největší obecní merenda a podílejí se na ní úplně všichni. Od těch nejmenších dětí ze školky až po klub místních důchodců. Chystáme se poctivě. Vlastně po celý rok. Radíme se a spřádáme plány tak, aby zábava byla pestrá a užili si opravdu všichni. Jen děti nás vždycky chtějí překvapit a tak šijeme kostýmy na představení o jejichž obsahu nám naši vlastní potomci neřeknou ani ň. Je to báječná příležitost udělat si volno, sejít se a pobavit dohromady. Potkat své kamarády, sousedy, spolužáky a poznat blíž jejich rodiny.

Naše Liška se stará  o odpočinkové místo pro děti. A s dětmi k nám do výtvarné dílny stranou od hlavního podia chodí ti z rodin, kteří zrovna mají čas. Někdy mamky, někdy dědové, někdy starší bráchové. A někdy chodí celé rodinky a někdy jen dospěláci na kus řeči. Letos si příchozí mohli vlastnoručně vyrobit rámeček na rodinnou fotografii zdobený přírodninami a nechat se i s celou rodinkou vyfotit od Lišky. Dětí přišlo víc než stovka a všichni poctivě lepili , natírali a sypali.

Přestože pevně věřím, že kvalita námi připravených dílen na Slavnosti je nesporná a každým rokem lepší, za největší výhru Lišky považuji právě to, že se začlenila do života místní komunity v rekordním čase 3 let, že náš původní plán vytvořit platformu pro setkávání i zpravidla těžko slučitelných skupin jako jsou „náplavy“ a starousedlíci prozatím vychází, že se našim podnětům dostalo velmi vlídného přijetí ostatních obyvatel a podpory místního zastupitelstva.

Momentálně nás kromě drobných provozních zádrhelů trápí jediné. Hledáme někoho, kdo by nám ten báječný pocit spokojenosti a sounáležitosti zavařil na horší časy.