Online kurzy pro maminky/tatínky na RD

08.05.2015 23:24

Vážení,

dovolujeme si vás oslovit s nabídkou pro vaše maminky (případně i tatínky v obdobné situaci) zapojit se do vzdělávacího projektu EVYNA 2015 (CZ.2.17/2.1.00/37191), jež má usnadnit maminkám po rodičovské dovolené návrat na trh práce. 

Jedná se o on-line vzdělávací kurzy, které jsou zaměřeny na Anglický jazyk, Informatiku, Účetnictví a daně, Komunikaci a sebeprezentaci, Pracovní právo, Podnikání – založení firmy. 

Kurzy jsou zdarma, jelikož jsou poskytovány v rámci projektu podpořeného Evropským sociálním fondem. Kurzy jsou v rozsahu 12 – 14 témat (podrobněji na webu projektu) a účastnice si mohou vybrat, které a kolik jich budou studovat. 

Jedná se o upgrade dříve získaných znalostí a dovedností, proto jsou vhodné spíše pro středoškolačky a vysokoškolačky, nicméně samotné vzdělání není podmínku pro zapojení. Po složení závěrečného testu získají účastnice certifikát České zemědělské univerzity v Praze. 

Kurzů se může zúčastnit každá žena na mateřské/rodičovské dovolené, případně do 2 let od jejího skončení nebo rodiče samoživitelé s dětmi do 15 let věku, kteří prokážou vazbu na hl. m. Praha (bydliště, zaměstnání, studium). Pokud máte zájem poskytnout maminkám informace o projektu, poštou Vám budeme zasílat letáčky, které jim můžete předat (nyní v příloze emailu naleznete plakátek projektu). 

Více informací o projektu naleznete na jeho webových stránkách www.evyna.cz.

Ing. Martina Konečná

Manažerka projektu www.evyna.cz

email: konecna@pef.czu.cz

tel.: 224382269