Lysolajské doupě

25.02.2012 01:06

Projekt Lysolajské doupě představuje vybudování externího environmentálního centra pro veřejnost na pozemku obce Lysolaje. Jeho vznik podpoří zájem místních obyvatel o životní prostředí v obci a přináší rodičům a dětem Lysolají možnost sledovat a pěstovat na pozemku obce rostliny v rámci ekologické výchovy, sledovat jejich životní cykly.

Projekt respektuje jedinečnost prostředí obce Lysolaje, klidného místa v Praze s rysy venkovského prostředí. Navazuje na zemědělské tradice, kdy každý obyvatel Lysolají byl spojen s přírodou, měl možnost sledovat na poli, v lese či na louce přirozený průběh ročních období.

Pozemek, který je určený pro projekt Lysolajské doupě, je ve vlastnictví obce. Na pozemku stojí  zahradní chatka, okolí je převážně zatravněné, s několika stromy a keři. V okolí se nachází volný prostor, údolí, který je v zimě využíván k bobování, procházkám a venčení psů. 

Na konci zimy došlo k prořezání náletových dřevin, hrubé terénní úpravě pozemku a zbourání starých plotů. Pozemek se nachází nedaleko základní i mateřské školy, je v centru současného dění, v okolí procházejí děti ze školy a školky. Pozemek bude potřeba upravit, osadit herními prvky z přírodních materiálů, ovocnými keři a stromy. Mateřské centrum Liška o.s. ve spolupráci s obcí podává na konci února grantovou žádost na Nadaci Partnerství. 

----------------------------------------------------------------

Vyjádření Nadace partnerství k naší žádosti:

 

Vážení žadatelé,

obdrželi jsme Vaši žádost o poskytnutí finančních prostředků v grantové výzvě Místo pod stromy 2012. O nadační příspěvky Místo pod stromy v letošním roce usilovalo celkem 65 žadatelů. Poptávka po zelených prostranstvích však mnohonásobně převyšuje finanční možnosti Nadace Partnerství, a proto bylo možné podpořit pouze tři projekty.

Velice si vážíme času a energie, které jste do přípravy žádosti investovali. Přesto Vám musím s lítostí oznámit, že odborná grantová komise, která projekt hodnotila, i přes zvážení veškerých pozitivních stránek, upřednostnila k podpoření jiné projekty.

 

DŮVOD ZAMÍTNUTÍ ŽÁDOSTI:

Projekt byl vyhodnocen jako kvalitní, ale grantová komise nepovažuje projektem řešenou problematiku za prioritní a dala přednost jinak zaměřeným projektům.