Liška na Slavnosti květů v Lysolajích

26.05.2014 22:26

Děkujeme panu starostovi i zastupitelům za ocenění naší několikaleté činnosti. Moc nás těší toto uznání. Lišky Jana, Milena a Marcela

Ocenení Lišky 2014